Official Translations – Uwierzytelnione Tłumaczenia – Beglaubigte Übersetzungen

cropped-1381821148old_books_and_glasses1.jpg

I offer a full range of services, including translation, official translation, voice-overs, memoir writing, transcription, translation and recording of audio and video tapes, and resumes.

Languages: English into Polish and German, and vice versa.

All translations are completely edited and undergo a multi-step quality control process.

SAME DAY SERVICE FOR SHORT DOCUMENTS AT NO EXTRA FEE! ______________________________________________

TRANSLATIONS

• Birth, marriage, death certificates
• Personal documents
• School certificates, diplomas, university transcripts, court documents
• Drivers licences, confirmation letters from department of transportation
• Police reports, police clearance certificates
• Employment record, reference letters
• Legal, financial and medical documents
• International agreements
• Business registration documents
• Texts related to Yoga, Pilates and alternative medicine
• Assistance in completing Polish citizenship applications
• Assistance in completing Polish pension applications

Moje biuro oferuje Państwu usługi w zakresie profesjonalnych tłumaczeń, voice-overs, przepisywanie tekstów, transkrypcje nagrań.

Angielski, polski i niemiecki

Wszystkie tłumaczenia są sprawdzane aby zapewnić
poprawność gramatyczną, stylistyczną i merytoryczną.

KRÓTKIE TEKSTY TŁUMACZONE SĄ W CIĄGU JEDNEGO DNIA BEZ DODATKOWEJ OPŁATY

_____________________________________________________

TŁUMACZENIA
• Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
• Wszelkie dokumenty osobiste
• Prawa jazdy/listy z wydziału transportu (akceptowane przez MTO)
• Swiadectwa, dyplomy, indeksy, suplementy do dyplomów
• Zaświadczenia o niekaralności/dokumenty policyjne
• Świadectwa pracy, listy referencyjne
• Dokumenty prawnicze, finansowe i medyczne
• Umowy międzynarodowe
• Dokumenty emerytalno-rentowe
• Teksty na temat jogi, Pilates oraz medycyny alternatywnej
• Dokumenty do obywatelstwa polskiego (akceptowane przez polski konsulat)
• Pomoc przy wypełnianiu wniosków o polskie obywatelstwo
• Pomoc przy wypełnianiu wniosków o polską lub kanadyjską emeryturę

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s